VIDEO ALEKSANDRIYA - DYNAMO KIEV (0:0) |Ì¢è _ÌÄå´Ì¢è _ÌÄå©_Results# Goals & Video Highlights


Sunday, December 10, 2017 - 13:00 ()Matches are being loaded. Please wait.

01.
Shakhtar Donetsk
19
13-03-03
38:18
+20
42
1:2
2:1
02.
Dynamo Kiev
18
11-06-01
37:12
+25
39
0:0
0:3
03.
Vorskla
19
09-04-06
25:18
+07
31
0:1
1:3
04.
Zorya Lugansk
19
06-09-04
31:25
+06
27
1:1
2:2
05.
Veres Rivne
19
05-11-03
22:15
+07
26
1:1
0:0
06.
FC Olimpik Donetsk
18
06-07-05
21:22
-01
25
0:2
0:1
07.
Illichivets
18
06-05-07
23:26
-03
23
1:1
08.
PFK Aleksandriya
19
03-10-06
18:21
-03
19
---
---
09.
Zirka Kirovohrad
19
04-06-09
13:23
-10
18
0:0
10.
Chernomorets Od.
19
03-08-08
15:29
-14
17
0:0
2:2
11.
Karpaty Lviv
18
02-09-07
11:29
-18
15
3:0
0:0
12.
Stal Dniprodzh.
19
02-06-11
13:29
-16
12
4:1
01.
Shakhtar Donetsk
19
13-03-03
38:18
+20
42
0:0
1:0
02.
Dynamo Kiev
18
11-06-01
37:12
+25
39
---
---
03.
Vorskla
19
09-04-06
25:18
+07
31
2:1
0:0
04.
Zorya Lugansk
19
06-09-04
31:25
+06
27
4:4
05.
Veres Rivne
19
05-11-03
22:15
+07
26
0:0
06.
FC Olimpik Donetsk
18
06-07-05
21:22
-01
25
2:1
07.
Illichivets
18
06-05-07
23:26
-03
23
5:1
08.
PFK Aleksandriya
19
03-10-06
18:21
-03
19
3:0
0:0
09.
Zirka Kirovohrad
19
04-06-09
13:23
-10
18
3:0
2:0
10.
Chernomorets Od.
19
03-08-08
15:29
-14
17
2:1
1:2
11.
Karpaty Lviv
18
02-09-07
11:29
-18
15
5:0
1:1
12.
Stal Dniprodzh.
19
02-06-11
13:29
-16
12
4:1
2:0
23/09/17
Zirka Kirovohrad
Zirka K.
9
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Don
1
23/09/17
Dynamo Kiev
Dynamo Kiev
2
: 0
Veres Rivne
Veres Rivne
5
24/09/17
Stal Dniprodzh.
Stal Dnipr.
12
FC Olimpik Donetsk
Olimpik Donetsk
6
24/09/17
Illichivets
Illichivets
7
PFK Aleksandriya
Aleksandriya
8
24/09/17
Vorskla
Vorskla
3
Zorya Lugansk
Zorya
4
24/09/17
Karpaty Lviv
Karpaty Lviv
11
Chernomorets Od.
Chernomorets
10
30/09/17
FC Olimpik Donetsk
Olimpik Donetsk
 6
Illichivets
Illichivets
7  
30/09/17
PFK Aleksandriya
Aleksandriya
8
: 0
Zirka Kirovohrad
Zirka K.
9
01/10/17
Chernomorets Od.
Chernomorets
10
Vorskla
Vorskla
3
01/10/17
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Don
1
Karpaty Lviv
Karpaty Lviv
11
01/10/17
Veres Rivne
Veres Rivne
5
Stal Dniprodzh.
Stal Dnipr.
12
01/10/17
Zorya Lugansk
Zorya
4
Dynamo Kiev
Dynamo Kiev
2
13/10/17
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Don
1
Vorskla
Vorskla
3
14/10/17
Stal Dniprodzh.
Stal Dnipr.
12
Zorya Lugansk
Zorya
4
14/10/17
Veres Rivne
Veres Rivne
5
Illichivets
Illichivets
7  
15/10/17
Zirka Kirovohrad
Zirka K.
9
: 0
Karpaty Lviv
Karpaty Lviv
11
15/10/17
FC Olimpik Donetsk
Olimpik Donetsk
6
PFK Aleksandriya
Aleksandriya
8
15/10/17
Chernomorets Od.
Chernomorets
10
Dynamo Kiev
Dynamo Kiev
2
21/10/17
FC Olimpik Donetsk
Olimpik Donetsk
6
Zirka Kirovohrad
Zirka K.
9  
21/10/17
PFK Aleksandriya
Aleksandriya
 8
Veres Rivne
Veres Rivne
5
21/10/17
Vorskla
Vorskla
3
Karpaty Lviv
Karpaty Lviv
11
22/10/17
Stal Dniprodzh.
Stal Dnipr.
12
Chernomorets Od.
Chernomorets
10
22/10/17
Illichivets
Illichivets
 7
Zorya Lugansk
Zorya
4
22/10/17
Dynamo Kiev
Dynamo Kiev
2
: 0
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Don
1
28/10/17
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Don
1
Stal Dniprodzh.
Stal Dnipr.
12
29/10/17
Zirka Kirovohrad
Zirka K.
9
Vorskla
Vorskla
3
29/10/17
Veres Rivne
Veres Rivne
5
FC Olimpik Donetsk
Olimpik Donetsk
6
29/10/17
Zorya Lugansk
Zorya
4
PFK Aleksandriya
Aleksandriya
8  
29/10/17
Karpaty Lviv
Karpaty Lviv
11
Dynamo Kiev
Dynamo Kiev
2
30/10/17
Chernomorets Od.
Chernomorets
10
: 0
Illichivets
Illichivets
7
04/11/17
Veres Rivne
Veres Rivne
5
: 0
Zirka Kirovohrad
Zirka K.
9
04/11/17
PFK Aleksandriya
Aleksandriya
8
: 0
Chernomorets Od.
Chernomorets
10
05/11/17
Illichivets
Illichivets
 7
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Don
1
05/11/17
Stal Dniprodzh.
Stal Dnipr.
12
: 0
Karpaty Lviv
Karpaty Lviv
11
05/11/17
Dynamo Kiev
Dynamo Kiev
2
Vorskla
Vorskla
3
05/11/17
FC Olimpik Donetsk
Olimpik Donetsk
6
Zorya Lugansk
Zorya
4  
17/11/17
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Don
1
PFK Aleksandriya
Aleksandriya
8
18/11/17
Zorya Lugansk
Zorya
4
Veres Rivne
Veres Rivne
5  
18/11/17
Zirka Kirovohrad
Zirka K.
9
Dynamo Kiev
Dynamo Kiev
2
18/11/17
Karpaty Lviv
Karpaty Lviv
11
Illichivets
Illichivets
7
19/11/17
Vorskla
Vorskla
3
Stal Dniprodzh.
Stal Dnipr.
12
19/11/17
Chernomorets Od.
Chernomorets
10
FC Olimpik Donetsk
Olimpik Donetsk
6
25/11/17
Illichivets
Illichivets
7
Vorskla
Vorskla
3  
25/11/17
FC Olimpik Donetsk
Olimpik Donetsk
6
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Don
1
26/11/17
Veres Rivne
Veres Rivne
5
Chernomorets Od.
Chernomorets
10
26/11/17
PFK Aleksandriya
Aleksandriya
8
Karpaty Lviv
Karpaty Lviv
11
26/11/17
Stal Dniprodzh.
Stal Dnipr.
12
Dynamo Kiev
Dynamo Kiev
2
26/11/17
Zorya Lugansk
Zorya
4
Zirka Kirovohrad
Zirka K.
9
02/12/17
Chernomorets Od.
Chernomorets
 10
Zorya Lugansk
Zorya
4  
02/12/17
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Don
1
Veres Rivne
Veres Rivne
5
03/12/17
Karpaty Lviv
Karpaty Lviv
11
 : 
FC Olimpik Donetsk
Olimpik Donetsk
6
03/12/17
Zirka Kirovohrad
Zirka K.
 9
Stal Dniprodzh.
Stal Dnipr.
12  
03/12/17
Vorskla
Vorskla
3
PFK Aleksandriya
Aleksandriya
8
03/12/17
Dynamo Kiev
Dynamo Kiev
2
Illichivets
Illichivets
7  
09/12/17
Sa
Chernomorets Od.
Chernomorets
 10
Zirka Kirovohrad
Zirka K.
9
09/12/17
Sa
Illichivets
Illichivets
7
Stal Dniprodzh.
Stal Dnipr.
12
09/12/17
Sa
Veres Rivne
Veres Rivne
5
Karpaty Lviv
Karpaty Lviv
11
09/12/17
Sa
FC Olimpik Donetsk
Olimpik Donetsk
6
Vorskla
Vorskla
3
10/12/17
Su
PFK Aleksandriya
Aleksandriya
8
: 0
Dynamo Kiev
Dynamo Kiev
2  
10/12/17
Su
Zorya Lugansk
Zorya
4
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Don
1  
01.
(01.)
42
+20
38:18
13-03-03
19
1:2
02.
(02.)
39
+25
37:12
11-06-01
18
0:0
03.
(03.)
31
+07
25:18
09-04-06
19
4:1
04.
(04.)
27
+06
31:25
06-09-04
19
2:1
05.
(05.)
26
+07
22:15
05-11-03
19
2:2
06.
(06.)
25
-01
21:22
06-07-05
18
1:4
07.
(07.)
23
-03
23:26
06-05-07
18
4:2
08.
(08.)
19
-03
18:21
03-10-06
19
0:0
09.
(09.)
18
-10
13:23
04-06-09
19
3:3
10.
(10.)
17
-14
15:29
03-08-08
19
3:3
11.
(11.)
15
-18
11:29
02-09-07
18
2:2
12.
(12.)
12
-16
13:29
02-06-11
19
2:4
25/10/17
PFK Aleksandriya
Aleksandriya
8
Dynamo Kiev
Dynamo Kiev
2
10/09/17
Dynamo Kiev
Dynamo Kiev
2
PFK Aleksandriya
Aleksandriya
8
07/05/17
Dynamo Kiev
Dynamo Kiev
2
PFK Aleksandriya
Aleksandriya
8  
02/04/17
PFK Aleksandriya
Aleksandriya
8
Dynamo Kiev
Dynamo Kiev
2
23/10/16
PFK Aleksandriya
Aleksandriya
8
Dynamo Kiev
Dynamo Kiev
2
23/07/16
Dynamo Kiev
Dynamo Kiev
2
PFK Aleksandriya
Aleksandriya
8
06/04/16
Dynamo Kiev
Dynamo Kiev
 2
PFK Aleksandriya
Aleksandriya
8
01/03/16
PFK Aleksandriya
Aleksandriya
8
Dynamo Kiev
Dynamo Kiev
2
02/04/16
PFK Aleksandriya
Aleksandriya
8
Dynamo Kiev
Dynamo Kiev
2
01/03/16
PFK Aleksandriya
Aleksandriya
8
Dynamo Kiev
Dynamo Kiev
2
12/09/15
Dynamo Kiev
Dynamo Kiev
2
PFK Aleksandriya
Aleksandriya
8
20/11/11
Dynamo Kiev
Dynamo Kiev
2
PFK Aleksandriya
Aleksandriya
8
Su 03/12/2017
Vyscha Liga
Vorskla - Aleksandriya
3:1
Su 26/11/2017
Vyscha Liga
Aleksandriya - Karpaty Lviv
3:0
Fr 17/11/2017
Vyscha Liga
Shakhtar Don - Aleksandriya
1:2
Sa 04/11/2017
Vyscha Liga
Aleksandriya - Chernomorets
0:0
Su 29/10/2017
Vyscha Liga
Zorya - Aleksandriya
2:2
Sa 21/10/2017
Vyscha Liga
Aleksandriya - Veres Rivne
1:1
Su 15/10/2017
Vyscha Liga
Olimpik D... - Aleksandriya
1:0
Sa 30/09/2017
Vyscha Liga
Aleksandriya - Zirka K.
0:0
Su 24/09/2017
Vyscha Liga
Illichivets - Aleksandriya
1:1
Sa 16/09/2017
Vyscha Liga
Aleksandriya - Stal Dnipr.
4:1
Su 03/12/2017
Vyscha Liga
Dynamo Kiev - Illichivets
5:1
Su 26/11/2017
Vyscha Liga
Stal Dnipr. - Dynamo Kiev
0:2
Sa 18/11/2017
Vyscha Liga
Zirka K. - Dynamo Kiev
0:2
Su 05/11/2017
Vyscha Liga
Dynamo Kiev - Vorskla
2:1
Su 29/10/2017
Vyscha Liga
Karpaty Lviv - Dynamo Kiev
1:1
Su 22/10/2017
Vyscha Liga
Dynamo Kiev - Shakhtar Don
0:0
Su 15/10/2017
Vyscha Liga
Chernomorets - Dynamo Kiev
2:1
Su 01/10/2017
Vyscha Liga
Zorya - Dynamo Kiev
4:4
Sa 23/09/2017
Vyscha Liga
Dynamo Kiev - Veres Rivne
0:0
Su 17/09/2017
Vyscha Liga
Olimpik D... - Dynamo Kiev
1:2
Su 03/12/2017
Vyscha Liga
Vorskla - Aleksandriya
3:1
Su 26/11/2017
Vyscha Liga
Aleksandriya - Karpaty Lviv
3:0
Fr 17/11/2017
Vyscha Liga
Shakhtar Don - Aleksandriya
1:2
Sa 04/11/2017
Vyscha Liga
Aleksandriya - Chernomorets
0:0
Su 29/10/2017
Vyscha Liga
Zorya - Aleksandriya
2:2
We 25/10/2017
Ukraine P...
Aleksandriya - Dynamo Kiev
2:3
Sa 21/10/2017
Vyscha Liga
Aleksandriya - Veres Rivne
1:1
Su 15/10/2017
Vyscha Liga
Olimpik D... - Aleksandriya
1:0
Su 08/10/2017
Friendly ...
Vorskla - Aleksandriya
2:3
Sa 30/09/2017
Vyscha Liga
Aleksandriya - Zirka K.
0:0
Th 07/12/2017
Europa Le...
Dynamo Kiev - Partizan
4:1
Su 03/12/2017
Vyscha Liga
Dynamo Kiev - Illichivets
5:1
We 29/11/2017
Ukraine P...
Desna - Dynamo Kiev
0:2
Su 26/11/2017
Vyscha Liga
Stal Dnipr. - Dynamo Kiev
0:2
Th 23/11/2017
Europa Le...
Skenderbeu - Dynamo Kiev
3:2
Sa 18/11/2017
Vyscha Liga
Zirka K. - Dynamo Kiev
0:2
Su 05/11/2017
Vyscha Liga
Dynamo Kiev - Vorskla
2:1
Th 02/11/2017
Europa Le...
Young Boys - Dynamo Kiev
0:1
Su 29/10/2017
Vyscha Liga
Karpaty Lviv - Dynamo Kiev
1:1
We 25/10/2017
Ukraine P...
Aleksandriya - Dynamo Kiev
2:3
Starenkiy
4
Grytsuk
3
Starenkyi
3
Polyarus
3
Banada
2
Bondarenko
1
Ponomar
1
Gitchenko
1
Sitalo
1
Hrytsuk
1
Zaporozhan
1
Moraes
10
Mbokani
7
Tsygankov
4
Kravets
3
Morozyuk
3
Buyalskiy
3
Buyalskyy
2
Garmash
2
Gonzalez
1
Rusin
1
Harmash
1
Besedin
1
Sydorchuk
1
Khacheridi
1
Rusyn
1
Vida
1
2016/2017
Vyscha Liga
Position 05
05-01-04   18:14
2015/2016
Vyscha Liga
Position 06
10-08-08   30:29
2011/2012
Vyscha Liga
Position 16
04-08-18   24:58
2016/2017
Vyscha Liga
Position 03
06-01-02   17:07
2015/2016
Vyscha Liga
Position 01
23-01-02   54:11
2014/2015
Vyscha Liga
Position 01
20-06-00   65:12
2013/2014
Vyscha Liga
Position 04
16-05-07   55:33
2012/2013
Vyscha Liga
Position 03
20-02-08   55:23
2011/2012
Vyscha Liga
Position 02
23-06-01   56:12
2010/2011
Vyscha Liga
Position 02
20-05-05   60:24
2009/2010
Vyscha Liga
Position 02
22-05-03   61:16
2008/2009
Vyscha Liga
Position 01
26-01-03   71:19
2007/2008
Vyscha Liga
Position 02
22-05-03   65:26
2006/2007
Vyscha Liga
Position 01
22-08-00   67:23
2005/2006
Vyscha Liga
Position 02
23-06-01   68:20
2004/2005
Vyscha Liga
Position 02
23-04-03   58:14
2003/2004
Vyscha Liga
Position 01
23-04-03   68:20
Stadium Name
Stadion Nika
Stadium Capacity
7000
Stadium City
Oleksandriya (Aleksandriya)
Year of Foundation
1991
Phone Number
+380 (5235) 909 09
Fax Number
+380 (5235) 909 09
Email
pfc-alexandria@rambler.ru
Address
vul. Shevchenka 58-B, 28000, Oleksandriya (Aleksandriya), Ukraine
Website
http://www.pfcalexandria.com.ua
Stadium Name
Stadion Dynamo im. Valery Lobanovsky
Stadium Capacity
17000
Stadium City
Kyjiv (Kiev)
Year of Foundation
1927
Phone Number
+380 (44) 536 0008
Fax Number
+380 (44) 278 4135
Email
semenenko@goal.com.ua
Address
vul. Hrushevskoho 3, 1001, Kyjiv (Kiev), Ukraine
Website
http://www.fcdynamo.kiev.ua

Welcome to the fastest soccer livescore service online. All scores are being updated automatically every few seconds.

Choose your favorite team by clicking on the star next to the team name.